Astrologie

google.czAstrologie vždy vycházela ze stále znovu ověřovaného předpokladu, že dění na Zemi má svůj předobraz v jevech na obloze.
Současná astrologie má svou snahou o typologii asi nejblíže k moderní psychologii, která má také pro ni snad ze všech vědních oborů největší pochopení.

Avšak astrologie nezůstává jen u třídění, jde dál a sleduje osudotvornou složku této typologie a její proměny v čase. Snaží se tak zodpovědět otázky, které dnešní věda zpravidla záměrně obchází.
Téma "předurčenosti" je v současné vědě stále ještě jaksi tabu, zatímco v astrologii bude vždy dominantní...
Astronom


pletena příze merino
Kontakt

Psát můžete do astrobabí schránky

dopis astrobabí schránka

dopis
Otázky, názory nebo náměty pak do astrobabí knihy

Výměna odkazů

Pokud máte svoje www stránky a máte zájem si se mnou vyměnit ikonu s odkazem,
nabízím výměnu na základě dohody po e-mailu astrobabí schránka

ikona Radyastrobaby
Několik zajímavých odkazů

Foto na zemi
Fotoalbum Astrobaby

www.rezonance.cz
Stránky Pavla Turnovského

www.transformator.cz
Astrologický časopis

Tworba www sránek, webů, prezentací
Tworba www sránek, webů, prezentací

Tvorba www stránek, webů, prezentací http://www.dpwebdesign.cz
reklama banner