BLÍŽENCI znamení zvěrokruhu

Nejsou znamení lepší ani horší. Všech tři sta šedesát stupňů kruhu je si rovno. Každý má specifické přednosti a slabiny.
Ani vlohy nejsou zlé či dobré, všechno je otázkou úrovně. Zanedbaný talent zplaní, v omezení bývá impuls k růstu.
Silný rozum vede nebo brzdí, bezelstnost může rozbřednout v hloupost, ve lhářovi možná zaspal básník a hrubost nosí kabát upřímnosti naruby.
Nesvobodně dostáváme vlohy, naše svoboda je v jejich používání…
BLÍŽENCI - GEMINI  Blíženci
22. května až 21./ 22. června (konec jara), vládce: Merkur  Merkur

Blíženci živel: vzduch
polarita: mužská
kvalita: pohyblivá
dům: 3.
kameny: barevné kameny, smaragd
šťastná čísla: 3, 13, 33
vůně: kosatec, levandule, fialka, máta, konvalinkaBlíženci z pohledu mytologie

Kator a Pollux (Polydeukes), bratři krásné Heleny Trojské, jsou mužná dvojčata, která zplodil Zeus (tentokrát v podobě labutě) s Lédou. Nerozluční Dioskurové se zúčastnili výpravy Argonautů za znovuzískáním zlatého rouna. Když Kastor zahynul při krádeži stáda krav (v tom je zřetelný vliv mýtu o bohu Hermovi/Merkurovi, který , jak známo, začal svou kariéru jako zloděj dobytka), propůjčil po Kastorově smrti Zeus přeživšímu Polluxovi nesmrtelnost. Přitom může se svým bratrem dál pobývat , a tak Blíženci tráví čas střídavě, v jedné fázi svého bytí pobývající opětovně v Hádu, v druhé fázi se z nich stávají proslulí "zachránci", kteří se nečekaně objevují mezi lidmi.
Tímto znamením bozi připomínají bratrskou lásku, která dokáže přemoci smrt. Podle římského mytografa Hygina (Poetica Asronomica, napsaná kolem roku 207 n.l.) má však jít o Apollona a Herakla. Právě tyto dva nejvíce připomíná vyobrazení, na kterém jeden z Blíženců drží v rukou šíp a luk, zatímco druhý kyj.
Římané, kteří se rádi dovolávají Argonautů jako svých praotců, dvojčata rádi převzali: Jakožto Romulus a Remus byli tito odložení chlapci tak dlouho kojeni vlčicí (jež je znamením Říma), až byli schopni oněch skutků, na které je celá Itálie dodnes pyšná.


Blíženci v symbolice

O vývoji není pochyb. Kořen bezpečně tkví v hlíně a už vyráží svěží výhonek. Opustil teplou skrýš země a octl se ve vzduchu. Ještě tu nebyl, všechno je pro něj nové. Hraje si s ním vítr, točí jím na všechny strany. A jsme v Blížencích.
Jde o první znamení vzdušné, nádech a prostor komunikace. To, co Beran objevil a Býk zhmotnil, je poprvé promyšleno, osloveno a pojmenováno. Blíženci jsou první jméno skutečnosti. A ta už není sama jako kořen v půdě. Vrostla do společné sféry a dýchá s námi tentýž vzduch.
Co je to vzduch? Živel, který nás nejvíc spojuje. Všechno, co žije a dýchá, si z bezedné zásobárny živlu bere a vrací zpátky dech. Vzduch je společenství, kontakt. Blíženec má úkol zapojit se do života obce, najít si místo v souřadnicích jsoucna a navázat vztah. Čím? Myšlenkou a slovem. V Blížencích se tvoří vzájemnost.
Člověk - Blíženec dostává dva dary. Dar řeči a dar snadných sblížení. Je v rostlinném slova smyslu mladý. Má zvídavost a hravost štěňat. Otázky v Panně zvážní v problém a ve Štíru ztemní v tajemství. Ale pro Blížence jsou hádankou, milým osvěžením mysli. Rád kombinuje ideje i slova buďto v intelektuálním řádu, nebo v pestře rozevlátém anarchismu hry.
Bývá upovídaný. Vzdušná znamení rodí lidi slova, ale i mezi nimi vedou Blíženci. Každý z nás dává přednost jistým způsobům vnímání. Blíženci žijí ušima a ústy. Nejsilněji k nim doléhá to, co lze vyjádřit řečí. Co je mimo slova, to vnímají jen slabě. Občas usnou se sluchátkem v ruce, jindy proleží den v knihách. Někdy spíše mluví nežli žijí - jsou tak zběhlí v teoriích světa, že jim to až brání svět poznat.
Vládne jim Merkur-Hermés, bůh posel s křídly na klobouku, rádce obchodnínků, poutníků i zlodějů. Je okouzlující a podmanivý, čilý a profesionálně výmluvný.
Vzduch nemá hranice a vítr vane, kudy chce. A tato hbitá nezávaznost představuje pro Blížence riziko. Platí tu heslo "šíře i na úkor hloubky", kvantita na úkor kvalit.
Až příliš snadno se skamarádí s houfem a ne vždy najde osudovou lásku. Lehkou rukou popíše stoh stránek a zanechá jenom mělkou stopu. Mívá encykopedický rozhled a ví "málo o všem", ale zřídka "mnoho o něčem". Je to lidský typ politka, organizátora, tlumočníka - a je jako doma ve hromadných sdělovacích prostředcích. Ožívá všude, kde je živo, v bábelu hlasů, kde život bzučí jako telegrafní dráty v horku a letmý povšechný zájem obletí celý širý svět.
Nejsou znamení zlá či dobrá, ale přísnější či snazší k prožití. Blíženci patří k těm snazším. Nejsou zrození pro velkou tragiku. Nenosí, jak říkají Angličané, všechna vejce v jednom koši. Stále mají tolik vazeb, tolik zájmů, že málokdy dopadnou až na dno. To sám vzduch je nadlehčuje, nadnáší jejich osud jak houpací síť.
Proto je Blíženec jen výjimečně krutě zlý. Tvrdé, ďábelské zlo je fokus, soustředění sil do ostrého hrotu, kdežto Blíženci jsou spíše rozptylka. Nepřišli na svět bojovat, ale vyjednávat. Nepřišli nás rozdělovat, ale sbližovat.
Blíženci nás učí kontaktovat a formulovat. Dávají nám básně, petice i vtipy. Vždyť i Pegas létá a je podstaty vzdušné! A co teprv Pegas-hříbě! Ten létá pro samu rozkoš z letu, z umění pro umění a pro čirou radost z pohybu.
Špatný Blíženec je plytký mluvka, lajdák a zchytralý proklouz - kam vítr tam plášť . Promarní se v drobných a zůstane po něm leda balast. Všchno si ulehčí a bude shledán lehkým, bude zapomenut dřív, než vyjde ze dveří.
Dobrý Blíženec je duše společnosti a ručitel lidské pospolitosti. V jeho blízkosti je blízko. Smích plného hlediště, přátelský úsměv, zásilka léků dětem cizí země - to je víra v možnost spolubytí vůbec, kterou nám dává toto znamení.
Nežijeme sami. Život je vždycky společným dílem všech, kdo byli a jsou živi, je smlouvou lidstva jako celku - Blíženci dbají, abychom to věděli.


Jak mluví Blíženci

Básníci nepřekládají do mateřštiny jenom řeč francouzskou, anglickou či perskou, nýbrž řeč přírody, řeč věcí. Tato řeč hledá svůj výraz v mateřštině básníků. Jejím překladatelem je tušení, intuice básníkova, a hmotou její materializace je slovo, slova, hrozny slov.
(Vítězslav Nezval)

Našel jsem své náboženství: nic mi nepřipadalo významnější nežli kniha. V knihovně jsem viděl chrám. Dýchal jsem řídký vzduch Krásného písemnictví, Vesmír mi ležel u nohou a každá věc se pokorně dožadovala jména. Dát jí je znamenalo zároveň ji vytvořit i zmocnit se jí. Bez této základní iluze bych nikdy nebyl psal.
(Jean-Paul Sartre)Použitá literatura:
Daniela Fischerová, Milan Špůrek - Hvězdy a osudy
Peter Marshall - Astrologie světa
Peter Berling - Dějiny astrologie


pletena příze merino
Kontakt

Psát můžete do astrobabí schránky

dopis astrobabí schránka

dopis
Otázky, názory nebo náměty pak do astrobabí knihy

Výměna odkazů

Pokud máte svoje www stránky a máte zájem si se mnou vyměnit ikonu s odkazem,
nabízím výměnu na základě dohody po e-mailu astrobabí schránka

ikona Radyastrobaby
Několik zajímavých odkazů

Foto na zemi
Fotoalbum Astrobaby

www.rezonance.cz
Stránky Pavla Turnovského

www.transformator.cz
Astrologický časopis

Tworba www sránek, webů, prezentací
Tworba www sránek, webů, prezentací

Tvorba www stránek, webů, prezentací http://www.dpwebdesign.cz
reklama banner