BÝK znamení zvěrokruhu

Nejsou znamení lepší ani horší. Všech tři sta šedesát stupňů kruhu je si rovno. Každý má specifické přednosti a slabiny.
Ani vlohy nejsou zlé či dobré, všechno je otázkou úrovně. Zanedbaný talent zplaní, v omezení bývá impuls k růstu.
Silný rozum vede nebo brzdí, bezelstnost může rozbřednout v hloupost, ve lhářovi možná zaspal básník a hrubost nosí kabát upřímnosti naruby.
Nesvobodně dostáváme vlohy, naše svoboda je v jejich používání…
BÝK - TAURUS  Býk
21. dubna (jaro) až 21. května, vládce: Venuše  Venuše

Býk živel: země
polarita: ženská
kvalita: pevná
dům: 2.
kameny: smaragd, safír
šťastná čísla: 5, 25, 75
vůně: jasmín, šeřík, magnólie, hyacint, růže, lilie, brambořík, hloh, sporyš


Býk z pohledu mytologie

Před epochou Berana předcházel na Krétě kult býka (labyrint pro Minotaura, kterého přemohl Theseus), který měl pro severní středoevropský prostor takřka zakladatelskou funkci: foinická královská dcera Europe byla totiž na pobřeží unesena býkem (v nějž se proměnil nejvyšší bůh Zeus při své mimomanželské avantýře). Donesl ji na hřbetě z Kartága přes moře na Krétu (odkaz na vodní komponenty Jupitera). Ve stejném přestrojení přivedl bůh do jiného stavu také Io, která se proměnila v krávu, aby unikla vražednému úmyslu rozhněvané Héry, avšak neunikla nástraze Dia, který z Io učinil pramáti nejdůležitějšího rodu Řecka (Jónské moře). Začal se rýsovat konec dosud vládnoucího matriarchátu. Venušin silný milující býk býval obětován při demonstrativně mužských rituálech, jaké se dodnes udržují ve španělské koridě.
Uctívání býčí hlavy boha Baala, jež pocházelo ze Sýrie (Baalbeku), se rozšířilo především prostřednictvím římských legií, které jeho obraz přinesly za Alpy (býk z Uri) až do Limy. Tento marciální výklad zastínil na dlouhý čas ženské komponenty znamení. "Taurica" bylo druhé jméno bohyně Diany (které také měla být obětována Ifigenie z Tauridy). Tatáž bohyně (lovkyně) byla kdysi uctívána jako strážkyně stád, jezdila na býku, jehož rohy bývají považovány za symbol proměňujícího se Měsíce. Venuše/Afrodite (jako jitřní hvězda, Hesperos jako večerní hvězda) později vstřebala kult Artemis/Diana, pokud se týká zemitě ženského býka. Vláda Měsíce jí nadále nepřísluší.


Býk v symbolice

Nová inspirace už je zde. Jiskra vzniku letí světem, viditelná všem, kdo vidí nově. Teď je třeba ji uskutečnit tady a teď, v plné realitě. To je úkol Býka. Býk je první "uskutečnění".
To, co bylo jen nápadem, se v Býku stává tělem. Co bylo výšlehem ze tmy, dostává konkrétní tvar. Býk obaluje čirou možnost hmotou, buduje pevné formy a zajišťuje přežití.
Z prázdna se noří Matka země, Mater-Materia proma všeho stvoření. Býk je znamení zemské a představuje náš fyzický svět. Byl-li Beran ohnivým semenem budoucnosti, je Býk kořen přítomnosti, mocně zapuštěný do hlíny.
Člověk - Býk je jiný nežli Beran, protože jeho místo na spirále vývoje je dál. Bude mít jiný úkol. I on na svou uskutečnitelskou práci potřebuje mnoho vůle. Proto i on dostal rohy, ale jinou vůli než tu beranskou.
Býk je pomalejší, vytrvalejší a houževnatější. Má tvrdou hlavu na mohutné šíji, uvyklé na těžký náklad. Má sílu tahouna a vitalitu rváče. Nevznáší se, chodí po zemi.
Jako všichni reprezentatni živlu země je to člověk pozemský. Dobrý Býk má vlídnou vůni rodné hroudy a je z lidí, jimž se říká zemití. Má zdravý selský rozum a umí vzít za věc. Postará se o to, co je třeba, a je neúchylně poctivý.
Špatný Býk není zemitý, ale přízemní. To je hmotař nejhrubšího zrna, pro nějž je život zbožně tržní směnou a nezvedne zrak nad nízký obzor zisku. Dobrý Býk je tvůrce hmotného bohatství světa, špatný Býk pouze jeho konzument.
Vládne zde Venuše- Afrodíté, paní krásy, lásky a smyslové radosti. Býkům vděčíme za mnoho radosti i krásy, za chléb i za záhon růží, za mistrně vykroužený džbán i za obraz.. Z jejich řad vzcházejí malíři a architekti, ale i roníci, pekaři a krejčí - všichni, kdo obrazně i věcně berou hmotu do svých rukou, aby se v tomto světě vůbec dalo žít.
Býk mívá sílu jednoduchosti. To není otázka intelektu. V Býku jako kdykoli jindy se rodí prosťáčci i géniové, ale i býčí génius bývá "jednoho ducha", je veden plodnou silou prostoty.
Býkovo srdce tíhne k jednoznačnosti. Když miluje, tedy miluje. Když venávidí, tak nenávidí. Nic mezi. Žádný polotón, šerosvit a rafinované hry citů. Když už, tak už! Štěstí sálá, steskem pukne skála. A když se Býk hněvá, radši mu uhněte z cesty. To se i klidný tahoun mění v zuřivého býka erény.
Podobně býčí rozum chápe problémy. Vidí je v celku, ne roztříštěné do detailů, v úderně jasném reliéfu a ne v matoucí vnitřní jemnosti. Pro Býka je všechno tak či naopak. Někdy je přesný. Nedá se splést jalovými žvásty a jde otázce přímo na kořen. Jindy dělá chyby. V touze po kompaktní pravdě téma zjednoduší a nepostřehne rozpor skrytý pod povrch.
Co však potřebuje nejvíc? Býk si jist. Má-li svou jistotu, je takřka neporazitelný. Jak pohádkový obr čerpá sílu z Matky země. Potřebuje dotek reality - jako nevěřící Tomáš musí do rány vložit prst. Jeho slabinou jsou pochynosti. Všude tam, kde nelze říct ano či ne, kde děsná nejasnost světa bloudí v paradoxech a na žádné absolutno není spoleh, tam Býk slábne v kolenou. Ztrácí půdu pod nohama, neví čemu věřit. Obr je hříčkou větru jako padající list.
Dobrý Býk je otevřený člověk, špatný Býk je nehorázný hulvát. Ale oba stojí k nepříteli čelem, neintrikují a nevrážejí do zad nůž. Na život s dvojí tváří jsou příliš jednolití. Býk je beztaktní či přímý, ale neumí být diplomat.
Nejtrapnější forma Býka je konzumní primitiv. Nad jeho oponou je napsáno "Já sobě", musí mít vždycky pravdu a užívá svou přímost jako jeskynní muž kyj.
Ušlechtilý Býk je solí země. Je vroucí a ryzí, spolehlivý a čestný. Vlastní silou nadlehčuje naše břímě. Zůstává po něm zlatá linka krásy a jeho náruč nás drží jako pevný štít.


Jak mluví Býci:

Způsob výroby materiálního života podmiňuje sociální, politický a duchovní život vůbec. Bytí lidí není určeno jejich vědomím, naopak, jejich vědomí je určováno bytím.
(Karel Marx)

Nemáš nekonečné bohatství, má trpělivá, snědá matko prašná země!
Dřeš se, abys naplnila ústa dětí, ale jídla je málo.
Nad tvými výtvory krásy se vznáší slzná mlha.
Vliji své písně do tvého němého srdce a svou lásku do tvé lásky.
Budu tě uctívat prací.
Viděl jsem tvou něžnou tvář a miluji tvůj chmurný prach, Matko Země
(Rabíndranáth Thákur)


Nikdy tedy neříkej jako někteří: Hmota je vyčerpána, hmota je mrtvá. - Až do posledního okamžiku všech věků hmota bude mladá, bující, jiskřivá a nová pro každého, kdo chce.
Jak krásný je Duch, když vstoupá vzhůru, ozdoben bohatstvím Země!
Koupej se ve hmotě, synu člověka. Ponoř se do ní tam, kde je nejprudší a nejhlubší. Potýkej se s jejím brodem a pij z jejích vln. To ona kdysi kolébala tvoji nevědomost - a ona tě donese až k Bohu!
(Teilhard de Chardin)


Použitá literatura:
Daniela Fischerová, Milan Špůrek - Hvězdy a osudy
Peter Marshall - Astrologie světa
Peter Berling - Dějiny astrologie


pletena příze merino
Kontakt

Psát můžete do astrobabí schránky

dopis astrobabí schránka

dopis
Otázky, názory nebo náměty pak do astrobabí knihy

Výměna odkazů

Pokud máte svoje www stránky a máte zájem si se mnou vyměnit ikonu s odkazem,
nabízím výměnu na základě dohody po e-mailu astrobabí schránka

ikona Radyastrobaby
Několik zajímavých odkazů

Foto na zemi
Fotoalbum Astrobaby

www.rezonance.cz
Stránky Pavla Turnovského

www.transformator.cz
Astrologický časopis

Tworba www sránek, webů, prezentací
Tworba www sránek, webů, prezentací

Tvorba www stránek, webů, prezentací http://www.dpwebdesign.cz
reklama banner