KOZOROH znamení zvěrokruhu

Nejsou znamení lepší ani horší. Všech tři sta šedesát stupňů kruhu je si rovno. Každý má specifické přednosti a slabiny.
Ani vlohy nejsou zlé či dobré, všechno je otázkou úrovně. Zanedbaný talent zplaní, v omezení bývá impuls k růstu.
Silný rozum vede nebo brzdí, bezelstnost může rozbřednout v hloupost, ve lhářovi možná zaspal básník a hrubost nosí kabát upřímnosti naruby.
Nesvobodně dostáváme vlohy, naše svoboda je v jejich používání…
KOZOROH - CAPRICORNUS  Kozoroh
22. prosinec (solsticium / zimní slunovrat) až 20. ledna, vládce: Saturn  Saturn

Kozoroh živel: země
polarita: ženská
kvalita: základní
dům: 10.
kameny: onyx, diamant, achát
šťastná čísla: 8, 18, 28
vůně: mimóza, fialka, bříza bělokorá, myrta, sporýš, cedr, santalové dřevo, kadidlo


Kozoroh z pohledu mytologie

Pan s kozíma nohama byl napaden ve svém lese, když hrál na flétnu, Tyfonem, drakem plivajícím oheň. V nouzi malý lesní bůh skočil do vody. Jeho podbřišek se změnil v rybí ocas, jeho dosud lidská horní část těla se proměnila v kozla (caper) - takto vznikla Kozoryba. V této podobě ho zvěčnil Zeus, jeho zachránce, na hvězdné obloze a tak bývá správným způsobem představován.
Podle jiné verze se jedná o příslušníka Panovy rodiny, který pomohl k vítězství bohům v jejich zápase s Titány. Malého vzrůstu, chlupatý, s kozíma nohama, často také růžkatý lesní bůh doručil bohům velký Tritonův roh, na který měli tak strašlivě zatroubit, že obrovské zlovolníky vyděsili, a ti uprchli. Za odměnu získal Pan vlastní znamení ve zvěrokruhu.
Kult Kozoroha je prastarý a zaměňoval se často s Beranem, často s ním také splýval. Romantickou variantou je magický Jednorožec, který souvisí s ezoterickou-okultní podobou hlavy Bafometa u templářů (kteří byli kvůli němu obviněni ve známém procesu v letech 1307-1314 z démonismu). Roh keltského boha Kernunose byl považován za symbol (skrytého) bohatsví a zimy: semena odpočívají v lůně Země. Spánek, smrt a ďábel.


Kozoroh v symbolice

Rostlinný rok sestoupil až na dno, vyzývavá pestrost květů je pryč. Na růže je pozdě a na sněženky brzo. Zrno spí a řeka stojí v ledu. Na horách přežívá přísná kleč.
Zrání skončilo, fyzický tvar je hotov. Teď je čas ohlédnout se zpět a s pronikavou vážností se zeptat: A k čemu to všechno bylo? Co to přineslo?
Kozoroh přišel, aby zhodnotil. Vývoj dal plod a k naší zkušenosti cosi přibylo. Kozoroh je paměť lidstva. Je to archív, jenž dbá, aby dějiny byly dokumnetovány, je to soupis, na němž jsou položky řádně sečteny. Už nemá onu závratnou moc Štíra. Nerozhodne o životě a smrti, ale o významu a ceně. Štír byl soudcem v hrdelní při světa. Kozoroh je lektor, který na svět píše posudek.
Aby se své role mohl zhostit, nesmí být světem příliš pohlcen. Musí odstoupit a pozorovat z boku. "Kdo se dívá zdálky, vidí lépe", říká se. - Představme si, že se městem valí průvod: jásá, křičí a zvedá pěsti. Kozoroh mlčky stojí na chodníku. Působí neúčastně, ale to je zdání. Jeho účast je odlišného typu: znalci skládají sliby objektivity.
Vládne zde Saturn, prastarý bůh, který požírá své děti, řecký Kronos - Chronos, Čas. Ano, čas je otec, který ničí, co sám zplodil, otec věčnosti i pomíjivosti. Bývá zobrazován jako stařec. Je v něm osamělost staroby a zimy, ale i moudrost, která nepatří mladým znamením. Mlýn času mele pomalu a jistě, zná naši pravou cenu a udělí nám odměnu i trest.
Místo Kozoroha mezi lidmi bývá obvykle nějak výsadní. Je to aristokrat. Není členem stáda. Mezi ním a houfem zeje jistá škvíra, kterou není ani z jedné strany snadno překročit. Budí spíš respekt než spontánní družnost, spíš vášeň nežli běžnou srdečnost. Druzí se ho často bojí, protože čisté vanutí chladu, jako když vyjdeme ze zadýchaného domu na pláň čerstvého sněhu, z níž stoupá ticho, sotva znatelná tíseň, pocit dokonalosti a mráz.
K objektivitě je nutná sebevláda, a tu Kozoroh má. Občas až příliš, vodí sám sebe na dost krátké otěži. Pokora soudnosti a povýšenost soudce v něm budí velmi zvláštní tlaky. Nutkavě hodnotí druhé i sebe. Někdy se v životě cítí jako inspektor na hospitaci.
Lidé ho viní z jisté bezcitnosti, ale většinou se mýlí. Zimní cit bývá silný, jenože zcela soukromý. Kozoroh není fanfarón a nehuláká s loutnou pod balkónem. Ale miluje-li, pak hluboce a věrně. Málokdo je tak stálý jako on.
Někdy však ustydne naskrz a spálí ho holomráz pýchy. Pak je tvrdší než dlažební kostka a místo srdce má jen prázdnou klec. Nebrzděn soucitem a silný samotářstvím jde přes mrtvoly. Vede ho ctižádost a vůle. Nosí třetí rohy zvířetníku. Není prchlivý jak Beran ani úporný jak Býk. Má vůli pomalou a věcnou. Kozoroží roh je pevné tenké ostří. Sotva se dotkne a pak důkladně a klidně, třeba celý život dobývá svůj cíl.
Kozorozi jsou běžci dlouhých tratí. Umějí čekat. Respektují řád a jejich role ve světě je stabilizační. Vrozená konzervativnost jim brání experimentovat, ale je na ně spoleh a jejich odbornost je mimo diskusi.
Známe-li dobrého Kozoroha, známe vzácného a neběžného člověka. Je vědoucí a moudrý jakousi moudrostí věků. Svůj punc otiskne pouze na ryzí kovy. Zodpovídá se věčnosti a jeho slovo platí. Nekoketuje a nekramaří a na jeho vážné vroucnosti lze stavět jako na skále.
Kozoroh zažehl hranici, v níž shoří všechen balast a zbude vybělená kostra paměti. Smrtelné shořelo a nesmrtelné žije. Z jablka už je prach a popel. Nic se nenavrací, jenom paměť trvá. A všechno méně důležité pozře čas.


Použitá literatura:
Daniela Fischerová, Milan Špůrek - Hvězdy a osudy
Peter Marshall - Astrologie světa
Peter Berling - Dějiny astrologie


pletena příze merino
Kontakt

Psát můžete do astrobabí schránky

dopis astrobabí schránka

dopis
Otázky, názory nebo náměty pak do astrobabí knihy

Výměna odkazů

Pokud máte svoje www stránky a máte zájem si se mnou vyměnit ikonu s odkazem,
nabízím výměnu na základě dohody po e-mailu astrobabí schránka

ikona Radyastrobaby
Několik zajímavých odkazů

Foto na zemi
Fotoalbum Astrobaby

www.rezonance.cz
Stránky Pavla Turnovského

www.transformator.cz
Astrologický časopis

Tworba www sránek, webů, prezentací
Tworba www sránek, webů, prezentací

Tvorba www stránek, webů, prezentací http://www.dpwebdesign.cz
reklama banner