LEV znamení zvěrokruhu

Nejsou znamení lepší ani horší. Všech tři sta šedesát stupňů kruhu je si rovno. Každý má specifické přednosti a slabiny.
Ani vlohy nejsou zlé či dobré, všechno je otázkou úrovně. Zanedbaný talent zplaní, v omezení bývá impuls k růstu.
Silný rozum vede nebo brzdí, bezelstnost může rozbřednout v hloupost, ve lhářovi možná zaspal básník a hrubost nosí kabát upřímnosti naruby.
Nesvobodně dostáváme vlohy, naše svoboda je v jejich používání…
LEV - LEO  Lev
23. července (léto) až 22. srpna, vládce: Slunce  Slunce

Lev živel: oheň
polarita: mužská
kvalita: pevná
dům: 5.
kameny: rubín, topas, chryzolit
šťastná čísla: 1, 81, 91
vůně: růže, levanduleLev z pohledu mytologie

Můžeme snadno předpokládat, že znamení zdvojeného Slunce, Lev, vzniklo už v dřívější epoše jako znamení letního slunovratu, které připadlo na tuto část oblohy.
Zdolání nemejského lva (který byl tehdy ještě zvířetem měsíční bohyně Selene) byl prvním z dvanácti úkolů Herakla. Stáhl z něho kožešinu a přehodil ji přes sebe, takže lví hlava zahalila jeho vlastní hlavu. Tento "královský háv" je jistě afrického původu. (Tak vystupují ještě dnes afričtí kmenoví náčelníci, viz také "lev z Judy" čili Etiopie nebo lví tělo Sfingy.) Lev z Kommagéné, kamenný monument, vlastně horoskop, vybudovaný na Eufratu, zachycuje korunovaci krále Antiocha I. a ozřejmuje afinitu lidských vládců ke královi pouště.
Základem moci Lva je, že stojí na roveň světlu a ohni slunečního boha Sol (Helios/Apollon, také Hyperion). Exotický Leu, původně z Kartága, se ujal svého triumfálního tažení Evropou jako na znamení evropských královských domů, tedy v normanské Anglii (Richard "Lví srdce"), v námořní republice Benátky (lev sv. Marka), ve Flandrách, Čechách a Bavorsku. Královský lev jako protipól k jinému symbolu "pevné" vlády, a sice k císařskému orlu.


Lev v symbolice

Léto vrcholí. den palčivě sluncem stoupá k majestátu poledne. Už podruhé vzplál zvířetníkový oheň, tentokrát aby dal sílu rostoucímu stromu. Byl-li Beran jiskrou vzniku, je Lev jasně rozhořelým plamenem.
Lev je druhé znamení výchovy a péče, ale plní svůj úkol jinak nežli Rak. Snad není v celém zvířetníku dvou tak různých rolí. Proti úzkostně podrobivé něze Raků stojí hrdá a smělá vůdčí síla Lvů. Drobná bledá Luna proti Slunci v letní slávě. Rak se choulí do ticha a klidu a Lev je horká růže, rozvitá do vřavy života.
Lev nastupuje, aby převzal moc. V učebním plánu vývoje musí být i lekce umění vládnout. Bez něj by svět zahltil chaos nebo marnost. Tomuto umění se Lvové učí první. Lev je převzetí vlády nad světem.
Rak-matka dostal do správy skutečnost ve stadiu novorozeněte a odchoval ji z dětské bezmoci. Přichází Lev, otec a mocný vladař, a vede dospívajícího syna. Pevnou rukou ho učí poslouchat.
Od matky dostalo dítě dar vodní: vláhu, déšť, mateřské mléko. Otec mu dá dary ohně: žár a energii. Rozpálí v něm bojovnost a kuráž. Musí řešit problém míry: kolik Slunce, aby nesežehlo, kolik síly, aby nedestruovala. Lvi mají sklon ve všem přehánět.
Lev je hrdina a vládce. Dominanci si přinesl už na svět. Nejstručnější slovo pro něj: Lev je veliký. Má akční rádius silné osobnosti. Ostrý akcent tragédie i nadsázka komedie dávají jeho příběhům větší obry. Lev netroškaří, žije naplno.
Lvi mají lví podíl ve vládách všeho typu. Chrání nás svou odvahou stát na vrcholu - tam, kde nejvíc pálí slunce a kam nejčastěji bije hrom. Odevšud je na ně vidět.
Proč ne? Jistá okázalost patří ke lví kráse. Jen ať salón žasne, když se kolem nesou lvové salónů!
Každé znamení má svoje provokační téma a u Lva je to téma pokory. Nedostal jí příliš. Jeho přirozené místo je až v zenitu. Čím lépe umí vládnout, tím těžší je pro něj podrobit se. To ostatně pozná záhy. Čím typičtější Lvíče, tím nesnadnější dětství. Dětská kůže je mu těsná jako malá botička. Jen to zkuste, cítit se jako patriarcha a léta hrát trapnou roli děcka! Na to Lev nemívá trpělivost a lze ji přát pouze jeho rodičům.
Lev balancuje mezi hodnotami, které někdy nepřehledně splynou: mezi hrdostí a pýchou, velikostí a velikáštvím, pravou vznešeností a prázdnou grandiozitou. Být nahoře znamená povinnost reprezentovat ty dole. Noblese oblige - urozenost zavazuje. Nejlepší ze Lvů zavazuje lidský ideál.
Dobrý Lev splňuje jednu z bájných představ, je to Spravedlivý Král. Je velkomyslný a štědrý, odvážný a skvělý. I těm nejmenším popřeje sluchu a uraženým a poníženým vrací naději.
V jeho záři má život svůj patos. Je v něm místo pro vášeň i pro krev, pro úžas i pro homérský smích. Pro křehký pojem cti se podstupuje souboj - a vítěz večer uspořádá slavnost, kam pozve všechny bojácné a slabé, kde se stoly prohnou pod hojností jídla a do tmy bude tryskat ohňostroj.
Špatný Lev je náfuka a tyran. Běda, jestli se neprodral až na šéfovskou židli! Pak bude císařem své ženě a neomylným papežem svým dětem. Občas se zalkne vlastní ješitností, ale někdy mu okolnosti nebezpečně přejí a on se stává diktátorem, napoleonem s velkým nebo malým N.
Otázka, kterou si vývoj lvím prizmatem klade, je problém, před nímž stojí každá moc. Kam až smí sahat její panství, aby nepoškodila to, co jí nebylo dáno, ale jen svěřeno k opatrování. Nejmoudřejší Lvové vědí, že i svrchovaná moc je jinou formou služby, a pokorni před svou vlastní silou slouží nám všem shora. Kalí nás ohněm. Střeží nás před svobodou, k níž jsme nedorostli, a tím chrání naši dospělost.


Použitá literatura:
Daniela Fischerová, Milan Špůrek - Hvězdy a osudy
Peter Marshall - Astrologie světa
Peter Berling - Dějiny astrologie


pletena příze merino
Kontakt

Psát můžete do astrobabí schránky

dopis astrobabí schránka

dopis
Otázky, názory nebo náměty pak do astrobabí knihy

Výměna odkazů

Pokud máte svoje www stránky a máte zájem si se mnou vyměnit ikonu s odkazem,
nabízím výměnu na základě dohody po e-mailu astrobabí schránka

ikona Radyastrobaby
Několik zajímavých odkazů

Foto na zemi
Fotoalbum Astrobaby

www.rezonance.cz
Stránky Pavla Turnovského

www.transformator.cz
Astrologický časopis

Tworba www sránek, webů, prezentací
Tworba www sránek, webů, prezentací

Tvorba www stránek, webů, prezentací http://www.dpwebdesign.cz
reklama banner