PANNA znamení zvěrokruhu

Nejsou znamení lepší ani horší. Všech tři sta šedesát stupňů kruhu je si rovno. Každý má specifické přednosti a slabiny.
Ani vlohy nejsou zlé či dobré, všechno je otázkou úrovně. Zanedbaný talent zplaní, v omezení bývá impuls k růstu.
Silný rozum vede nebo brzdí, bezelstnost může rozbřednout v hloupost, ve lhářovi možná zaspal básník a hrubost nosí kabát upřímnosti naruby.
Nesvobodně dostáváme vlohy, naše svoboda je v jejich používání…
PANNA - VIRGO  Panna
23. července (léto) až 23. srpna, vládce: Merkur  Merkur

Panna živel: oheň
polarita: ženská
kvalita: pohyblivá
dům: 6.
kameny: beryl
šťastná čísla: 3, 23, 33
vůně: hyacint, jasmín, levandulePanna z pohledu mytologie

Ženské zemité znamení, u něhož není známo ani původní značení, ani stáří, se dozajista vztahuje ke kultu úrodnosti, jehož božstva byla vesměs ženského rodu. Podle moudrého Arata vznikl obraz Panny podle Astraie (jedné z dcer dia a Themidy). Mladá dívka byla tak zanícená idejemi toho, aby přinášela lidem spravedlnost, a tedy také mír, že si vzhledem k neplodnosti své námahy vzala život a vzlétka k nebi. Proto je také často zobrazována s křídly jako ženský anděl, s palmovou větévkou v ruce.
Jiní zase vidí ve znamení Virgo Tyche (Fortunu), nebo Dike (Justitii). Uváděna je dokonce i nešťatná Erigone (která se oběsila z hoře nad smrtí svého otce). Panenská Parthenos/Pallas Athéna naproti tomu uprchla svému otci, byla zachráněna svým bratrem Apollonem a později se těšila uctvívání Athéňany ve vlastním chrámu na Akropoli.
Helénistická mytologie nabízí ještě jiné legendy: Diova sestra Demeter (odpověndá za plody, zrání a sklizeň) trhala jarní květiny se svou dcerou Persefonou. Hádes, bůh podsvětí, unesl krásné dítě. Demeter, celá bez sebe, neprodleně nařizuje všem rostlinám, aby zastavily svůj růst. Následkem je celosvětový hlad a bída. Zeus oroduje za navrácení děvčete a posílá Herma, posla bohů. Ale Persefone už kouzlem propadla jinému světu a Hádes ji nechce více propustit. Lze uvážit - v souvislosti s vytěsněnou podsvětní oblastí Pluta - raný případ drogové závislosti? Jak se vypráví, Merkur dojednal kompromis, že jednou v roce na krátký čas vyjde Persefone na povrch (pod jeho dozorem a odpovědností). Pak nastane (omezený) čas ženského plodu.


Panna v symbolice

Léto končí, skládá účty. Plody zrají. Ještě měsíc je třeba je chránit proti všem ničivým silám, než se jich ujmou dramatické vlivy podzimu.
Panna je třetí variací péče. Je to péče živlu země: konkrétní a dělná. Panna pečuje jako služebnice. Vývoj potřebuje ještě mnoho práce. Panna je přijetí služby ve světě.
Po Raku-matce a Lvu-otci králi přichází Panna jako kralevicův učitel. V postavení, v němž se paradoxně slévá služba s autoritou, nám vštěpuje smysl pro povinnost a smysl pro pravdu.
Stejně jsko v Blížencích tu vládne Merkur-Hermés. Ale tento taškář nějak zvážněl. Zde je to spíš Merkur - tvůrce měr a čísel, patron počtářů a lékařů. Jeho výrazem je ukázněný rozum. Rozum je základ panenského postoje.
Blíženec občas nechápe to, co nelze vyjádřit slovy. Panna redukuje nedozírnost jevů filtrem logického úsudku.
Nezávisle na výši osobního IQ klade na svět požadavky systémů a metod. Svět má být přehledný jak fungující přístroj. Řád v něm udržují pravidla a fakta. Fantazírování stojí mimo zákon. Pochopit znamená zdůvodnit.
Merkur v Blížencích působí jako rozptylka a v Panně jako spojka. Dává smysl pro detail a přesnost. Dává schopnost soustředění a drobnohlednou výdrž přímo k neutahání. Typická Panna je vědec, matematik, právník - člověk, který krotí chaos, uzavíraje ho do struktur. A velmi často ošetřovatel či lékař. Rád slouží věcně, v panensky čistém bílém plášti a v atmosféře sterilního pořádku.
Panna žije v realitě - v tom, co sama realitou rozumí. Závrať výšek i uhrančivost hloubek Pannu lekají. Nehledá klíče od třináctých komnat pudů. Chce žít v jakémsi středním pásmu, chráněna před všemi extrémy. To, co šlehá mimo meze, podivné protuberance lidské zkušenosti - extáze a vášně, šílenství a čáry - to ji zneklidňuje jako sopka pod vodou. Raději se vzdá velkého citu, kdyby ji měl zbavit sebevlády. Jejím citům vládne cit pro míru.
Panna je zvyklá plnit očekávání. Koridor konvencí je vede krytou cestou, je zdvořilá i v džungli. Ale zachovává si jednu vzdornou vlastnost, a to nápadnou kritičnost. Střízlivý rozum se nedá jen tak podvést a každou chybu chytá za slovo. Panna je ústupná a mírná bytost, hrubé násilí ji děsí - ale ve sporu je z ní nelítostný sok. Argumentuje, jako se druzí perou. Dá přednost faktům přede všemi ohledy.
Snad v celém zvířetníku není druhé tak pracovité znamení. Rekrutují se z něj odborníci a otroci své odbornosti, co postrádá Beran: mravenčí píli, nimravý smysl pro poslední steh. Nechce dík ani palcové titulky, dělá to pro věc samu. Je to vědec posté opakující týž pokus z odpovědné lásky k vědě. Je to sestra bdící nad nemocným z odpovědné lásky k vědě. Je to sestra bdící nad nemocným z odpovědné lásky k člověku.
Pannu ohrožuje jistá sterilita. Někdy ulpí na svých zvycích a ustrne dřív, nežli se mohla plně rozvinout. Cit zaschne ze strachu z citů. Sebekontrola omezuj e, přílišná střízlivost ochuzuje, kritičnost odstrašuje a asketický rozum vede k samotě.
Smutnosměšným výsledkem je suchar, otravný rozumář a šťoura, který na všem najde chlup. Trochu se štítí lidského tepla. Cudná nedotčenost jednou zvadne. Stará panna sedí v nudně uklizeném bytě jako v baště proti podezřelým vůním života.
Nejvyšší typ Panny je člověk vzácné čistoty. Je to biblická Marta, milosrdná sestra světa. Je neviditelná jak anděl strážný. Pokorná, tichá, k sebezapření skromná a k průhlednosti pravdivá. Její Já tak ustupuje do pozadí, že jí nikdy dost nepoděkujeme. Chrání nás před lží, před špínou a vulgaritou. V její průsvitné bělobě je příslib, že pravda jednou zvítězí.


Použitá literatura:
Daniela Fischerová, Milan Špůrek - Hvězdy a osudy
Peter Marshall - Astrologie světa
Peter Berling - Dějiny astrologie


pletena příze merino
Kontakt

Psát můžete do astrobabí schránky

dopis astrobabí schránka

dopis
Otázky, názory nebo náměty pak do astrobabí knihy

Výměna odkazů

Pokud máte svoje www stránky a máte zájem si se mnou vyměnit ikonu s odkazem,
nabízím výměnu na základě dohody po e-mailu astrobabí schránka

ikona Radyastrobaby
Několik zajímavých odkazů

Foto na zemi
Fotoalbum Astrobaby

www.rezonance.cz
Stránky Pavla Turnovského

www.transformator.cz
Astrologický časopis

Tworba www sránek, webů, prezentací
Tworba www sránek, webů, prezentací

Tvorba www stránek, webů, prezentací http://www.dpwebdesign.cz
reklama banner