VODNÁŘ znamení zvěrokruhu

Nejsou znamení lepší ani horší. Všech tři sta šedesát stupňů kruhu je si rovno. Každý má specifické přednosti a slabiny.
Ani vlohy nejsou zlé či dobré, všechno je otázkou úrovně. Zanedbaný talent zplaní, v omezení bývá impuls k růstu.
Silný rozum vede nebo brzdí, bezelstnost může rozbřednout v hloupost, ve lhářovi možná zaspal básník a hrubost nosí kabát upřímnosti naruby.
Nesvobodně dostáváme vlohy, naše svoboda je v jejich používání…
VODNÁŘ - AQUARIUS  Vodnář
21. ledna (zima) až 20. února, vládce: Uran, Saturn  Uran  Saturn

Vodnář živel: vzduch
polarita: mužská
kvalita: pevná
dům: 11.
kameny: jantar, achát, chalcedon
šťastná čísla: 9, 39, 49
vůně: všechny chemické vůněV souladu se stoletím objevů a jeho nových pánů platí Vodnář za přítele všeho lidstva (což ho zprošťuje odpovědnosti za jednotlivce) a za rozhodného představitele nového. Zkouší dostat pod jednu střechu idealistické reformy sociálních otázek s průkopnickým pokrokem v technice. Soukromě je Vodnář spíše excentrický samotář, nepřizpůsobivý, nadaný a nezištný, křišťálově čistého intelektu, často zářivý šibal, nekonvenční vynálezce a osvětář, představitel sexuální neurčitosti a dvojznačnosti, průkopník avantgardy a geniálních teorií. Věrný kumpán, politicky buřič až revolucionář a radikální anarchista. Se Saturnem se Vodnáři dostalo přísného vychovatele, dozorce. U svého nového pěstouna Urana, který má v mnohém jemu podobnou duši dítěte, může být nevázaně rozpustilý a svévolný. Zda se oba spojí ke škodě či blahu lidstva, ukáže epocha Vodnáře.


Vodnář z pohledu mytologie

"Rozlévač vody" - tak byl Vodnář zobrazován již v babylonsko-chaldejské době - symbol pro období dešťů. "Tvůrce deště Ombrios" byla nepřehlédnutelná výpujčka pro Jupitera (Pluvius), byl však také haněn jakožto "Kletba dešťů". Řekové ho nazývali Deukalion a pověst o něm silně připomíná legendu o Noemově arše. Jen Vodnář se může při potopě světa a žádné další lidské bytí nebylo na dohled, Themis mu orákulem poradila, aby "za sebe házel kosti své matky". Deukalion orákulum interpretuje správně, když v tom rozpozná kameny jakožto kosti Země (jeho matky Gaii).
Jiní v něm vidí Ganymeda, kterého Zeus nechal unést svým orlem, aby se hoch stal jeho číšníkem. Proto byl často zobrazován v pokleku, jak nalévá z mocné nádoby (Tritonovy mušle?). Důležitá je však vždy také nádoba (proto se často značí jako "amfora"), a ne pouze její tekoucí obsah. Vodnář, svědek zničení a rovněž obnovitel. Někdy v novém miléniu dosáhne jarní bod toužebně očekávaného znamení.


Vodnář v symbolice

Obětní hranice plane, vzhůru stoupá dým. Plod už shořel, ale kouř o něm podává zprávu. Kouřovým písmem píše po bezměrném nebi. Jablko se stává slovem o jablku, čirým poselstvím.
Vývoj skončil, Kozoroh ho podepsal a předal. Teď je na Vodnáři, aby zjevil jeho smysl. Vodnář je zvěstovatel, apoštol a hlasatel. Má amforu a vylévá ji. To gesto je jasné: všechen zisk z vývoje patří světu. Hmota je pryč, zbyla jen informace. Vodnář ji dostal do amfory a rozdává ji všem.
Dým se odpoutal od země, od ohně i od jablka a svobodně se čeří ve výškách. Žádné znamení tak dokonale neztratilo kontakt s přitažlivostí i realitou země. Je volné a nezabezpečené. Nemá pouto ani kotvu. Vznáší se jako vzdušný zámek, je bez záruky jako budoucnost.
Vládne mu Uran-Caelus, bůh nebe a samo nebe, přírodní síla, která zosobňuje tvůrčí akt. Nezrodil se z otce a neskládá účty předkům ani králům. Experimentuje bez předsudků. Tvoří bez zábran a sám.
Člověk-Vodnář je tak nezávislý, až nás z toho jímá závrať. Nelpí na tradicích a nedá se svázat konvencemi. Zvířetník má dva velké zdroje originality, Vodnáře a Berany. Beran alarmuje: "Pryč s tradicí! Svrhněte normy!", ale Vodnář nic bořit nepotřebuje. Nechápavě se ohlédne: "Normy? A k čemu? Ať kvete sto květů! Svět je dost velký pro každého. Vy si dělejte, co chcete a já budu dělat, co chci já!"
Silného Vodnáře poznáme ihned: liší se. Lhostejno jak. V kultuře plešatých chodí dlouhovlasý a mezi vlasatými plešatý. Diktát módy je mu k smíchu. Fascinuje ho slovo "jinak". Je skvostně potrhlý nebo ničivě šílený, objevný, deviantní a nezodpovědný. Tančí mezi zázrakem a katastrofou, přehlíží zákony a tím nás inspiruje, baví nebo uráží.
Ke své roli informátora a dárce dostal cenné vlohy: smysl pro všelidskou rovnost a respekt pro každou odlišnost. On už se nesmí ptát, komu dává, amfora patří všem bez rozdílu. Není rasista a neuznává kasty. Líc této vlohy je tolerance, na rubu je pouhá lhostejnost.
Je z těch, kdo dají přednost lidstvu před člověkem, občas patří všem a nikomu. Jako by byl mentálně dalekozraký, nezaostří na kokrétní detail. Radši se zabývá problémy kosmu než problémy svého domu. Vášnivě řeší téma hladomoru v Číně a zapomene uvařit svým dětem. Každá bytost má přece práva, proč by se měl poutat k jedné z nich?
Z duše se mu příčí každý útlak a sám nikoho nezotročuje. Nevnucuje svou vůli, vnucuje svůj názor. Vodnář nechce vládnout, Vodnář touží pouze poučit! Zvěstovatelský apel je mocný, Vodnář rád do všeho mluví a radí druhým přímo bezuzdně. Má-li co říct, je dobře. Nemá-li, radí stejně. Je kazatelem, učitelem, mluvčím - a ovšem spisovatelem.
Ohrožuje ho konflikt s realitou, fantazie je nebezpečně tvárný materiál. Vodnář zapomíná na pozemský úděl a prosní život v řídkém vzduchu iluzí. Snít umí silně, realizovat sny slabě. V teorii je doma, praxe ho utopí na lžíci vody. Občas je štvancem utopické vize a žene se za ní s vytřeštěným zrakem a věčně vychýleným těžištěm.
Špatný Vodnář je bezohledný šílenec. Jako splašený kůň shodí každou uzdu. Překročí normy tak nehorázně, že ho druzí odmítnou vzít zpátky. Blouznivě zahleděn do fikcí zítřka nesplní svůj dluh dnešku a zbudou po něm slova, sny a dým.
Dobrý Vodnář je slib budoucnosti, že člověk bude jednou svobodný. Je velkorysý a vidí dál než druzí. Svým sněním posouvá náš obzor. Neukazuje cestu, ale kudy uhnout z cesty. Ulevuje nám od předsudků a v šaškovských saltech jeho smíchu svítí moudrý půvab nesmyslu.
Ve výšce vlaje veselá vlajka. Vodnář na ni píše heslo Volnost, Rovnost, Bratrství.


Použitá literatura:
Daniela Fischerová, Milan Špůrek - Hvězdy a osudy
Peter Marshall - Astrologie světa
Peter Berling - Dějiny astrologie


pletena příze merino
Kontakt

Psát můžete do astrobabí schránky

dopis astrobabí schránka

dopis
Otázky, názory nebo náměty pak do astrobabí knihy

Výměna odkazů

Pokud máte svoje www stránky a máte zájem si se mnou vyměnit ikonu s odkazem,
nabízím výměnu na základě dohody po e-mailu astrobabí schránka

ikona Radyastrobaby
Několik zajímavých odkazů

Foto na zemi
Fotoalbum Astrobaby

www.rezonance.cz
Stránky Pavla Turnovského

www.transformator.cz
Astrologický časopis

Tworba www sránek, webů, prezentací
Tworba www sránek, webů, prezentací

Tvorba www stránek, webů, prezentací http://www.dpwebdesign.cz
reklama banner